ANBI Status

Met trots melden wij dat Toneelstichting Ons Eygen Landt als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling wordt aangemerkt door De Belastingdienst (kort: culturele ANBI).
Hierdoor maakt de Belastingdienst het mogelijk, dat degene die ons een warm hart toedragen en dat door middel van een éénmalige of periodieke gift tot uitdrukking willen brengen, in aanmerking komen voor een fiscale compensatie.
De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van de gift, het karakter (éénmalig of periodiek) en uw persoonlijk inkomen.
Meer hierover vindt u terug op de site van De Belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/

Data Ons Eygen Landt

Naam : Toneelstichting Ons Eygen Landt
Adres : Wintereik 23
5682 HN BEST
Tel. : 0499-3744466
Www : www.stichtingonseygenlandt.nl

E-mail : info@onseygenlandt.nl

RSIN : 8166.99.665
KvK : 41088862
Bank : NL 34 RABO 0107095009

Doel van Ons Eygen Landt (uitgebreid)
Ons Eygen Landt wil Bestenaren actief en passief in aanraking brengen met toneel/drama in de breedste zin van het woord. Muziek, zang, dans en beweging maken daar naast verbale expressie onderdeel van uit.
Ons Eygen Landt streeft naar samenwerking met andere verenigingen, instellingen die culturele activiteiten tot doel hebben. Deze samenwerking richtte zich tot nu vooral op harmonie St. Caecilia.
Spelers van De Narrenkap spelen met enige regelmaat in producties van Ons Eygen Landt. Bij andere producties zijn Bestse koren en muziekgroepen betrokken.
Hoewel Ons Eygen Landt er vooral is voor de inwoners van Best wordt er met enige regelmaat ook gekozen voor regionale samenwerking. Bekendste voorbeeld daarvan is Oorlogstuig en nog recenter de samenwerking met het toneelgezelschap van Keskenoate tijdens Don Quichot in de Kempen.

Wat de doelgroep betreft richten wij ons vaker op een groter bereik dan alleen op de inwoners van Best. Voorbeelden zijn producties als Oorlogstuig, Het Passiespel, Een doos vol foto’s (in het kader van de eeuwwisseling), en de Man van la Mancha.
Het repertoire is niet alleen het spelen van bestaande stukken, maar ook toneel op improvisatiebasis, zoals dit jaar Buitengewoon van onze jeugdgroep en eerder Strijd om de Kroon (een kinderproductie, die twintig keer op verschillende plaatsen tot in Utrecht en België toe werd opgevoerd), De vierde Wereld (gebaseerd op Animal Farm) en Roderik Friemelkoning (eveneens een kinderstuk).

Ons Eygen Landt heeft ’t Tejaterke als thuisbasis, maar speelt ook vaak op locatie, de kiosk, de Koetshuistuin, in het Joe Mann Natuurtheater, de pastorietuin, het plein bij D’n Ekker, in museum Bevrijdende Vleugels e.a.
In 1981 is Ons Eygen Landt gestart met toneel voor volwassenen. Later zijn er twee jeugdgroepen bij gekomen met als doelstellingen het aan de jeugd aanbieden van spellessen op toneelgebied, het samen spelen in een heus toneelstuk, persoonlijke vorming en het opleiden om straks bij de volwassenen te gaan spelen. Wegens grote belangstelling is er een derde jeugdgroep bijgekomen.