ANBI Status

Met trots melden wij dat Toneelstichting Ons Eygen Landt als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling wordt aangemerkt door De Belastingdienst (kort: culturele ANBI).
Hierdoor maakt de Belastingdienst het mogelijk, dat degene die ons een warm hart toedragen en dat door middel van een éénmalige of periodieke gift tot uitdrukking willen brengen, in aanmerking komen voor een fiscale compensatie.
De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van de gift, het karakter (éénmalig of periodiek) en uw persoonlijk inkomen.
Meer hierover vindt u terug op de site van De Belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/

Data Ons Eygen Landt

Naam : Toneelstichting Ons Eygen Landt
Adres : Wintereik 23
5682 HN BEST
Tel. : 0499-3744466
Www : www.stichtingonseygenlandt.nl

E-mail : info@onseygenlandt.nl

RSIN : 8166.99.665
KvK : 41088862
Bank : NL 34 RABO 0107095009

Bestuur Ons Eygen Landt
Voorzitter : Wil van de Wiel
Secretaris : Peter Adriaanse
Penningmeester : Edwin van Lieshout
Overig : Stijntje Aartssen, Jan van de Ven

Doel van Ons Eygen Landt (uitgebreid)
Ons Eygen Landt wil Bestenaren actief en passief in aanraking brengen met toneel/drama in de breedste zin van het woord. Muziek, zang, dans en beweging maken daar naast verbale expressie onderdeel van uit.
Ons Eygen Landt streeft naar samenwerking met andere verenigingen, instellingen die culturele activiteiten tot doel hebben. Deze samenwerking richtte zich tot nu vooral op harmonie St. Caecilia.
Spelers van De Narrenkap spelen met enige regelmaat in producties van Ons Eygen Landt, zo ook bij de productie “Varkens” die in oktober 2015 ten tonele zal werd gebracht. Bij andere producties zijn Bestse koren en muziekgroepen betrokken.
Hoewel Ons Eygen Landt er vooral is voor de inwoners van Best wordt er met enige regelmaat ook gekozen voor regionale samenwerking. Bekendste voorbeeld daarvan is Oorlogstuig en nog recenter de samenwerking met het toneelgezelschap van Keskenoate tijdens Don Quichot in de Kempen.

Wat de doelgroep betreft richten wij ons vaker op een groter bereik dan alleen op de inwoners van Best. Voorbeelden zijn producties als Oorlogstuig, Het Passiespel, Een doos vol foto’s (in het kader van de eeuwwisseling), en de Man van la Mancha.
Het repertoire is niet alleen het spelen van bestaande stukken, maar ook toneel op improvisatiebasis, zoals dit jaar Buitengewoon van onze jeugdgroep en eerder Strijd om de Kroon (een kinderproductie, die twintig keer op verschillende plaatsen tot in Utrecht en België toe werd opgevoerd), De vierde Wereld (gebaseerd op Animal Farm) en Roderik Friemelkoning (eveneens een kinderstuk).

Ons Eygen Landt heeft ’t Tejaterke als home, maar speelt ook vaak op locatie, de kiosk, de Koetshuistuin, in het Joe Mann Natuurtheater, de pastorietuin, het plein bij D’n Ekker, in museum Bevrijdende Vleugels e.a.
In 1981 is Ons Eygen Landt gestart met toneel voor volwassenen. Later zijn er twee jeugdgroepen bij gekomen met als doelstellingen het aan de jeugd aanbieden van spellessen op toneelgebied, het samen spelen in een heus toneelstuk, persoonlijke vorming en het opleiden om straks bij de volwassenen te gaan spelen.
Op die manier heeft Ons Eygen Landt een belangrijke rol in de culturele ontwikkeling van jeugdigen. En dit vooral laagdrempelig.
Voor de jeugdgroep van 13 t/m 18 jaar is Sietske Oosthout aangetrokken. Sietske is ook dramadocente bij Pulz en vormt op die manier een schakel tussen onderwijs en vrijetijdsbesteding.
Voor de kindergroep van 8 t/m 12 jaar is Suzanne van Straten aangetrokken. Suzanne beschikt over een schat aan ervaring bij andere Kempische toneelorganisaties en kan de link daarmee versterken.

ACTUEEL VERSLAG VAN DE UITGEVOERDE ACTIVITEITEN 2015

In het jaar 2015 hebben we drie producties ten tonele gebracht:
Kinderen 8 t/m 12 jaar
Marietje Appelgat en haar vieze vriendjes, was een productie met 2 voorstellingen die beiden uitverkocht waren! Onder regie van Jelske van Dooren hebben een groep van 20 kinderen een succesvolle voorstelling op de planken gebracht waarbij gebruik is gemaakt van moderne technieken zoals en dynamische tweedimensionale presentatie met beamers.
Zowel publiek als spelersgroep, van wie een aantal de vuurdoop beleefden, waren zeer enthousiast!
Jeugd 13 t/m 18 jaar
Buitengewoon, was een productie in 2015 waarbij gebruik gemaakt werd van een viertal buiten- en binnenlocaties in het Centrum van Best. Het publiek werd in vier groepen van de ene naar de andere locatie geleid. Op elke locatie was een voorstelling te zien, die ieder op zijn eigen wijze het publiek meevoerde in een situatie waarbij spelers zich kwetsbaar opstelden. In de slotscene kwam alles samen en vielen alle puzzelstukjes op hun plaats!
Een geweldig stuk, door de groep onder leiding van Sietske Oosthout zelf bedacht en uitgewerkt, was niet alledaags, buitengewoon! Twee weekenden en vier voorstellingen die niet gauw vergeten zullen worden.
Volwassenen
Een waar spektakel, een bestaand stuk met de titel “Varkens” (Iers: “Pigs”), in acht voorstellingen ten tonele gebracht in het najaar van 2015. Onder regie van Harold Schraven heeft hij er op een prachtige unieke locatie (voormalige hal van de Hasco) weer voor gezorgd dat het publiek oren en ogen tekort kwam! De casting van de spelersgroep, het spel van deze groep, creativiteit en inzet van vele vrijwilligers tezamen zorgden voor een groot succes!
Beloningsbeleid
Ons Eygen Landt beschikt over een groot aantal vrijwilligers die belangeloos en onbetaald hun capaciteiten inzetten voor onze toneelstichting.
Enkel de regisseurs voor de diverse toneelgroepen ontvangen een vergoeding. Dit betreffen professionele regisseurs, voor onze drie groepen: Kinderen t/m 12 jaar, jeugd van 13 t/m 18 jaar en de groep van volwassenen.

ANBI plaatje 1

ANBI plaatje 2

De statuten van Stichting ‘Ons Eygen Landt’ worden hier weergegeven.

Verwacht in 2019

nieuws

Van 1 tot 9 november spelen de volwassenen, jong volwassenen, harmonie St. Caecilia en musicalstudio Batico:

Grof Schandaal! Ludovicus Groffen, een burgemeester in oorlogstijd